Kontakt med Gud – kontakt med människor
På Finska
På EngelskaMina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. (Jes 55; 8-9)


KONTAKTPLATSEN

Kontaktplatsen  - Yhteyspaikka - är en karismatisk gemenskap. Vår grundtanke är att växa till genom att lära känna Gud. Vi vill vara med i Guds plan.

Vårt mål är att leda troende till att bli berörda av Gud och få ett nära förhållande till Fadern, Jesus och den Helige Ande. Som enskilda troende och som gemenskap vill vi vara öppna för den Helige Andes inverkan och Hans fortgående förnyelseverk.

Vi låter Gud verka i våra liv och går i den riktning dit den Helige Ande leder oss och utför de gärningar som Anden vill att vi ska göra i olika situationer, Vi tror på det glada budskapet och på Guds krafts utbredning genom enskilda människor.


Vi uppmanar till en personlig Andens förnyelse som syns i vårt vardagsliv och vid våra gemensamma sammankomster.

Grunden för lärjungaskap är att den Helige Ande har åstadkommit en individuell förnyelse i våra liv. Den Helige Ande föder andlig förnyelse och äkta gemenskap bland de troende.

=======================================

MÖTE MED GUD -KVÄLLAR
Mer information